Lid Worden

Banner logo Bowling Vereniging Gouda
Wil je ook lid worden van de Bowling Vereniging Gouda?

Het inschrijfformulier vind je hieronder:
- In PDF formaat klik hier
- In MsWord formaat klik hier.

Vul deze in en stuur hem naar de Vereniging. Het adres staat onderaan en op het formulier.

Uiteraard ben je ook welkom om eens de sfeer te proeven op één van onze league avonden.

Er zijn verschillende teams op de beide avonden die nog nieuwe spelers kunnen gebruiken.
En als je je met minimaal 3 personen aanmeld dan kun je ook een eigen team starten. Ook hier is op beide avonden nog ruimte voor.

Om het aanmelden wat makkelijker te maken kun je ook een e-mail sturen aan info.bvgouda@gmail.com.

Kopieer dan onderstaande tekst in je bericht.

Hierbij wil ik mij opgeven als lid van de Bowling Vereniging Gouda.

Geslacht: Vrouw / Man (verwijderen wat niet van toepassing is)
Roepnaam:
Voorletter(s):
Voorvoegsels:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mail adres:

Hierbij verklaar ik mij te zullen houden aan de statuten en reglementen van de Bowling Vereniging Gouda.

Plaats:
Datum:

Naam ouder/voogd(es) bij aspirant of pupil:

Deze tekst kun je per e-mail opsturen naar info.bvgouda@gmail.com of per post naar:

Bowling Vereniging Gouda
t.a.v. Ledenadministratie
p/a Heuvellaan 36
2803 DN Gouda

Afgeven op de bowling kan natuurlijk ook. Het adres daar is Heuvellaan 1, 2803 DT Gouda.

Tot binnenkort!

Voor een kopie van onze privacyverklaring verwijzen wij u naar www.bvgouda.nl.